กรมทางหลวงชนบทเตือนชาวนางดนำข้าวมาตากบนถนน ชี้หากเกิดอุบัติเหตุต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง แถมยังผิดกฎหมายหลายมาตรา