เมื่อวันที่ 14 กันยายน ร.ต.อ.ประยงค์ หม่อมวงศ์สุวรรณ รอ …