بیله سوار - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: بیش از 20 هزار نفر معتاد در استان اردبیل در چرخه درمان قرار دارند.