Ipinagmalaki ng isang mag–aaral sa Cebu City ang aerial view ng kanilang lugar Hindi siya sumakay sa eroplano, helicopter, o hot air balloon; nakuhanan niya ito gamit ang cellphone na idinikit niya sa pinalipad na saranggola Gusto raw niya kasing makita ang hitsura ng kanilang lugar mula sa it