Langkah yang diambil ini dilihat dapat mengurangkan sedikit beban pekerja dalam menghadapi kos sara hidup yang tinggi pada masa kini.