ภายหลังนายกรณ์ จาติกวณิช และนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้ร่วมก่อตั้ง "พรรคกล้า" ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อขอจดจัดตั้งพรร