ไปเป็นนางแบบร่วมเดินแฟชั่นในงาน LAFW 2019 หรือ Los Ange …