ผู้เปิดโปงการฉ้อโกงอื้อฉาวกองทุนแมดอฟฟ์ เผยรายงาน175 หน้า บ่งชี้จีอี ซุกซ่อนปัญหาทางการเงินมานานด้วยการตกแต่งบัญชีในวงเงิน38,000 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นคดีฉ้อโกงที่ใหญ่กว่าคดีเอนรอน