“ไทยพาณิชย์” ยื่นขออนุญาตแบงก์ชาติเมียนมาลงทุนใน “AYA B …