Prof Dr Nor Aeini Mokhtar berkata Universiti Malaysia Terengganu sedang berusaha mendapatkan maklum balas daripada semua pihak berkepentingan, termasuk warga akademik, pelajar, alumni.