แจ๊ค แฟนฉัน ชัดเจนสุดๆ ขอบเพื่อน แน็ก ชาลี เกาะเพื่อนจนได้งาน บอกเลยจริงใจมาก