Pemantauan di kawasan-kawasan pembinaan juga harus diberikan penekanan memandangkan kawasan pembinaan seringkali menjadi punca kejadian banjir kilat dalam negeri ini.