เกาหลีเหนือระบุเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมว่า จะไม่มีการนั่ง …