เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่เพจ สหภาพแรงงานซูมิโตโม ร …