หมอยงโพสต์จับตาโควิด-19 กับการเกิดโรคที่คล้ายกับ โรคคาวาซากิในประเทศทางตะวันตก