กลายเป็นประเด็นที่ถูกส่งต่อไปทั่วโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก …