เมื่อคืนวันที่ 13 กันยายน ที่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลทุ่งยา …