27 มี.ค.63 - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นายแพทย์เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงรายพรรคก้าวไกล และนายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ร่วมจัดรายการเฟซบุคไลฟ์ในซีรีส์ “ก้าวไกลพาไทยก้าวพ้นวิกฤติ” ตอนที่สอง “สาธารณสุขไทยในทรรศนะหมอพรรคก้าวไกล” โดยเป็นการให้ความเห็นในฐานะที่ทั้งสองคนเป็นผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเกี่ยวกับสาธารณสุขมาก่อน