เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ร.ต.อ.สหรัฐ หลวงสิริธนสิน รองสารว …