Heléne Fritzon: Jag kommer lägga fram nya förslag till EU