Habang umiiral ang ban, bawal ang magbenta at bumili ng alak sa lahat lugar sa lungsod.