ایسنا: آژانس فضایی اروپا ماموریت شکار سیارک های خطرناک به منظور نجات نوع بشر و پیشگیری از یک حادثه آخرالزمانی را تایید کرد. به نقل از انگجت، وزرای کشورهای اروپایی مسئول آژانس فضایی اروپا(ESA) ماموریت "هرا"(Hera) را تأیید کردند ...