‘หลังจากกักตัวเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เจี๊ยบกลับมาทำง …