อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจว่า อย่าโยน EM ball ลงแม่น้ำ แทนกระทงครับ แป้บๆ อีกไม่กี่วัน ก็จะถึงเทศกาล ลอยกระทง กันอีกแล้ว ซึ่งเดี๋ยวปีนี้ ผมก็จะพยายามรณรงค์ลดการทิ้ง ขยะกระทง ลงแม่น้ำลำคลองอีกครั้งนะ ช่วยๆ กันหน่อยครับ