วันที่ 24 พฤษภาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์ …