เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ …