یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است؛ ایران با اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی جهشی در رفع محدودیت ها برداشته است.