سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۷ اسفند با اشاره به مقاله یک روزنامه آمریکایی در مورد عدم نیاز به کاهش تحریم های ایران برای مقابله با ویروس جدید کرونا در این کشور گفت: جمهوری اسلامی پول حاصل از