"ตู่ ภพธร" ขอโทษหากทำให้ไม่สบายใจ โพสต์ทวิตขอไม่ทำท่ามินิฮาร์ต ทำชาวเน็ตทะเลาะกัน เจตนาแค่แซวชื่อตัวเองเฉยๆ