กรมควบคุมโรค เผยชาวกทม.-นนทบุรี ใครไปสถานที่ในวันเวลานี้ ให้กักตัว 14 วัน หากมีอาการให้ไปรับตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน