หลายสิบปีก่อน...สมัยรัฐบุรุษคนสำคัญดำรงตำแหน่งเสนาบดีคลองหลอด ลงไปตรวจเยี่ยมเกาะสมุย ขณะสถานการณ์ท่องเที่ยวเริ่มเดินตามรอยภูเก็ต ส่วนเกาะช้างยังนิ่งสงบในที