Bạn có đoán ra được công việc gì từ các gợi ý trên không?

Đây là nghề gì?

Nhiều người chào thua, còn bạn?

Ai đoán ra được nghề gì không?

Nhìn vào gợi ý này ai biết là nghề gì không?

Tai nghe, đĩa nhạc... gợi ý cho bạn về nghề gì?

Một cô gái, tiền và giấy tờ thì liên quan đến nghề gì nhỉ?

>> Xem đáp án

Nancy tổng hợp