อิทธิพล "ไต้ฝุ่นฮากิบิส" ที่ลดความเร็วลงเหลือระดับ 4 ส่งผลให้ฝนเริ่มตกหลายพื้นที่ของญี่ปุ่น ขณะที่ย่านการค้า เมืองแฟชั่นอย่าง "ชิบูย่า" แทบร้าง