'อุตุ' ออกประกาศฉบับที่ 3 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีฝนตกหนักและลมแรง จากนั้นจะมีอุณหภูมิลดลง 3 - 5 องศาฯ