จีนปิดพรมแดนเกือบทั้งหมด ห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศแล้ว สกัดโรคโควิด-19