รมว.พิพัฒน์ จัดหนัก อัดยาแรงโค้งสุดท้ายปี 62 Vat Refund, มาตรการวีซ่า, Passport Privileges หวัง ท่องเที่ยว แก้วิกฤติเศรษฐกิจไทย 16 กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดเป็นมาตรการระยะสั้นจำนวน 11 กิจกรรม และมาตรการระยะกลางและระยะยาว จำนวน 5 กิจกรรม