سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه روز پنجشنبه گفت: شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه به دلیل نارضایتی از وضعیت درمانی و تیم پزشکی هند، به وطن باز می گردد.