ฟิลิปปินส์แจ้งสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ว่าขอถอนตัวจากข้อตกลงทางทหารที่มีอายุ 22 ปี ข้อตกลงนี้มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของสองชาติมากน้อยแค่ไหน และฟิลิปปินส์จะได้หรือเสียจากการตัดสินใจครั้งนี้