След оглед съдебните медици са заключили, че смъртта не е насилствена