ดวงวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 – ท่านจะได้ลาภจากทางไกล แต่ไม่มีความพอใจในสิ่งเหล่านั้น ได้รับเอกสารหนังสือหรือบันทึกข้อความต่างๆ ที่มีประโยชน์ ผู้ที่ไม่มีคุณค่าใดๆ จะมายุ่งกับงานของท่าน การเดินทางระยะใกล้ๆ ให้ผลดี