Trong năm 2019, hội Luật gia tỉnh Bình Thuận đã tham gia góp ý 4.963 văn bản các loại trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào công tác xây dựng chính sách, pháp luật ở địa phương.

Hội nghị tổng kết công tác hội Luật gia tỉnh Bình Thuận năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Tỉnh hội và các cấp hội đã tăng cường công tác phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật và kiểm soát hoạt động tư pháp, kết quả đã tham gia thực hiện chức năng giám sát được 244 cuộc, góp ý 32 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; thẩm định 334 hồ sơ đề nghị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, 214 hồ sơ đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương, triển khai 23 cuộc thanh tra và tham gia giải quyết 86 trường hợp khiếu nại... Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng, các ban ngành liên quan đã hòa giải được 1.071 vụ việc liên quan đến đất đai, hôn nhân và gia đình, thi hành án, tranh chấp dân sự, thừa kế...

Trong thời gian tới, hội Luật gia tỉnh tiếp tục tham gia góp ý các dự án luật, pháp lệnh theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Hội tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các xã, thị trấn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, triển khai thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý hiệu quả trong năm 2020...

Với những nỗ lực đạt được, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý năm 2019.

Nguyễn Phương

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống&Pháp luật số 26