บริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นตัดสินใจทิ้งขบวนรถไฟชิงกันเซ็งทั้งหมด 10 ขบวน ที่ได้รับความเสียหายเกินเยียวยาจากไต้ฝุ่น “ฮากีบิส” นับเป็นความเสียหายมูลค่ากว่า15,000 ล้านเยน