16 มกราคม 2535 หลวงปู่ชา แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบล ผู้เผยแพร่มรดกธรรมไปทั่วโลก ด้วยธรรมเทศนาและวัดสาขาหลายร้อยแห่ง มรณภาพ