جهت رفاه حال هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستانی که دچار بحران شده اند نیروی دریایی ارتش بسته های غذایی در بین آنها توزیع کرد.