หากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ไม่ได้ผ่าเหล่าผ่ากอจากไวรัสในตระกูลเดียวกัน น่าจะมีชีวิตรอดบนพื้นผิวได้นานเป็นสัปดาห์