วันแรกของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย พบว่าล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้วตั้งแต่ยังไม่ถึง 07.00 น.