Kerajaan telah pun memulakan program eTunai dalam mengalakkan transaksi secara nirtunai dikalangan pengguna tempatan. Untuk tujuan berkenaan, tiga dompet digital telah dipilih, iaitu Boost, GrabPay…