Võ sư rởm no đòn vì thách đấu đệ tử của Từ Hiểu Đông

Bác Ba Phi (st)

Võ lâm xôn xao vì trận đấu của võ sư Võ Đang với cao thủ Muay Thái

Trận đấu hài hước của cao thủ Võ Đang với võ sư thiết sa chưởng