Hvordan bygge klimatilpasset? Klima 2050 har utarbeidet en sjekkliste som beskriver hvordan man kan gå fram i de ulike byggefasene – fra idé til ferdig bygg.