ธอส.ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% ต่อปี มีผล 13 พ.ย.นี้ ด้าน EXIM BANK ลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate สำหรับลูกค้าทั่วไปและ SMEs เทียบเท่า MRR ของธนาคารพาณิชย์ เหลือ 6.00% มีผลวันนี้ (11พ.ย.)